Volunteens: Be Heard Be Helpful - Short Film

Volunteens: Be Heard. Be Helpful.
alt

Pwy ydym ni

Rydym yn cynnwys tîm o bobl ymroddedig a phassionadol i gyd sy'n cefnogi cymunedau ac unigolion i ffynnu a chyrraedd eu potensial. Rydym hefyd yn cael cefnogaeth gan dîm o wirfoddolwyr gwych sy'n ei gwneud hi'n bosibl i ni gyflawni popeth a wnawn.

Beth rydym yn ei wneud

Am fwy na 30 mlynedd rydym wedi bod yno i'r rhai sydd angen cefnogaeth gyda'r pethau y mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol - bwyd, dillad, addysg a chyflogaeth. Rydym yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i bobl Gorllewin Cymru ac rydym yn gweithio gyda chymunedau i wneud newidiadau lle maent eu hangen.

alt

Ein Gwasanaethau

Sut Rydym yn Helpu

Ein Newyddion

Latest News

Straeon y Gymuned

Rydym yn cael y fraint o gydweithio â phobl wych, llawer ohonynt yn hoffi rhannu eu straeon a'u profiadau o'u hamser gyda ni. Rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd lle clywir eu lleisiau a'u gwerthfawrogi.

"

Rwyf eisoes wedi ennill amrywiaeth o sgiliau cyflogadwyedd y byddaf yn gallu eu trosglwyddo i rolau swyddi eraill, ac rwyf yn gyffrous i weld beth sydd yn disgwyl i mi yn ystod fy amser gyda Foothold Cymru.

Kayleigh

"

Yn ystod ei hamser gyda'r Gwasanaeth First Impressions, dechreuodd hyder Sadie gynyddu ac, gyda hunan-gred newydd ganfod, ymgeisiodd am gyflogaeth amser llawn mewn Cartref Gofal lleol ac aeth yn ei blaen yn llwyddiannus.

Gweithiwr Cefnogi Sadie

Rydym ni'n Foothold Cymru

Ein gweledigaeth yw Cymru lle mae gan bawb safon byw addas, lle mae pawb yn ffynnu ac nid dim ond goroesi. Ein cenhadaeth yw gwella bywydau pobl trwy fynd i'r afael â rhwystrau ac effeithiau tlodi ac anghydraddoldeb.