Lucy & Sophie

Swyddi Gwag

Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn sefydliad proffesiynol cyfeillgar, wedi'i arwain gan werthoedd. Rydym yn angerddol am gefnogi unigolion a chymunedau i ddefnyddio eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u profiad; gan adeiladu cymunedau caredig, cynaliadwy a chydlynus

 

Rydym am recriwtio pobl sy'n adlewyrchu ein gwerthoedd a'n hawydd i sicrhau newid cadarnhaol.

 

Bydd pob gweithiwr newydd yn derbyn:

  • cyfnod sefydlu cynhwysfawr dros eu 12 mis cyntaf
  • hyfforddiant sy'n adlewyrchu'r sgiliau unigol sydd eu hangen ar gyfer eu rôl
  • cynllun pensiwn
  • polisïau sy’n ystyriol o deuluoedd e.e. gwyliau dibynyddion a gweithio hyblyg
  • hawl i wyliau blynyddol hael

 

I gael rhagor o wybodaeth am ein holl swyddi gwag cyfredol, lawrlwythwch y disgrifiad swydd a manyleb y person perthnasol

Gweithiwr Cymorth Tywyswyr Teulu

Rydym yn chwilio am Weithiwr Cefnogi i ymuno â'n tîm!!

Ffurflen Gais Gwirfoddoli

Os hoffech wirfoddoli, llenwch y ffurflen hon a byddwn yn cysylltu â chi ar unwaith.

Peidiwch â phoeni os na allwch ei lenwi'n gyflawn, gallwch ein ffonio ar 01554 779910 a byddwn yn eich helpu.