17 CHWEF

Digwyddiad Cartref

"Mae ein cymuned yn gartref i lawer o wahanol diwylliannau ac mae'r digwyddiad hwn wedi ein galluogi i ddod ynghyd i ddathlu ein cartref ac i ddarganfod bod mwy sy'n ein uno nag sy'n ein rhannu." - Mike Theodoulou, Prif Weithredwr Foothold Cymru

Mayor and kids

Over 220 people attend HOME event in Llanelli!

Digwyddiad am ddim a gynhaliwyd gan elusen Gorllewin Cymru, Foothold Cymru, mewn partneriaeth â Rhwydwaith Amlddiwylliannol Llanelli, gwnaeth ddod â chymunedau amrywiol o Lanelli a Sir Gaerfyrddin at ei gilydd i rannu eu syniadau am gartref a thraddodiadau diwylliannol.

Gyda dros 220 o bresenolwyr a chynrychiolaeth o dros 8 gwlad gan gynnwys Cymru, Gwlad Pwyl, Wcráin, Corea, Ffrainc, Zimbabwe a Kenya, agorwyd y digwyddiad yn swyddogol gan Ddirprwy Faer Cyngor Tref Llanelli a Chadeirydd Cyngor Wledig Llanelli.

Yng nghanol y digwyddiad roedd wal graffiti enfawr, a grëwyd gan artist graffiti lleol, Jenks, a ganiataodd i bresenolwyr gael creadigol a sgwennu neu ddarlunio eu hatgofion, eu meddyliau a'u syniadau am gartref a beth mae gartref yn ei olygu iddyn nhw.

Gweithgareddau a Rhannu

Roedd amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer plant, gan gynnwys creu wreatheau, printio a barddoniaeth, celf a chrefft i gyd ar thema cartref. Roedd cerddoriaeth a dawnsio o bob cwr o'r byd hefyd, gan gynnwys cyfle i berfformiadau agored a rhoi cyfle i bresenolwyr fwynhau perfformiadau annisgwyl o Kenya a Phwyl.

Gwnaed y digwyddiad yn bosibl trwy arian o Gronfa Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru, ond cafodd ei gefnogi a'i fynychu gan Rotary Llanelli, Cysylltiadau Cymunedol / Rhwydwaith Fusion, Canolfan Teulu Sant Paul, Canolfan Dylan Thomas, Tŷ Llanelli a Chomuzangari Cydweithfa Menywod.

Dywedodd Annie Evans, Cadeirydd Rhwydwaith Amlddiwylliannol Llanelli: 'roedd yn anhygoel gweld ein cymunedau amrywiol yn dod at ei gilydd i rannu eu syniadau am gartref, boed yma yn Llanelli, neu rhywle arall yn y byd. Diolch enfawr i bawb a ddaeth a wnaeth ei wneud yn ddiwrnod arbennig.'

Dywedodd Mike Theodoulou, Prif Weithredwr Foothold Cymru: 'Mae ein cymuned yn gartref i lawer o wahanol ddiwylliannau ac mae'r digwyddiad hwn wedi ein galluogi i ddod at ei gilydd i ddathlu ein cartref ac i ddarganfod bod mwy sy'n ein uno nag sy'n ein rhannu.'

Cafodd pawb a fynychodd y digwyddiad geisen dant a gadawodd pob plentyn gyda llyfr am ddim a bag o anrhegion.

Sylwadau a Dyfyniadau o'r Digwyddiad

"

Really fabulous event that was much needed to build a sense of a cohesive caring community in Llanelli

Event Attendee

Home Event, 17th February 2024

"

Wonderful community and culture interaction that was family Orientated.

Event Attendee

Home Event, 17th February 2024

"

Lots to do for the kids! Free books, cake and goodie bags! Learning about other cultures in my community.

Event Attendee

Home Event, 17th February 2024

"

Fabulous event! Well organised - thank you!

Event Attendee

Home Event, 17th February 2024

Over 220 attendees

Over 220 people visited the event over a period of 4 hours to learn about other cultures and share their ideas on 'home.

Representation from 8 countries

Including Wales, Poland, Ukraine, Korea, France, Zimbabwe and Kenya.

Attended by 10 community organisations

Foothold Cymru, Llanelli Multicultural Network, Llanelli Rotary, Community Connections/Fusion Network, St Pauls Family Centre, The Dylan Thomas Centre, Llanelli House, NHS and Chomuzangari Women’s Cooperative. 

Ffilmiau o'r diwrnod

Posibilwyd gan arianiad Cydlyniant Cymunedol Llywodraeth Cymru

Bike Library Launches!
09 Gorff
News

Bike Library Launches!

bikes
01 Gorff
News

Foothold Cymru Bike Library

Gardening
12 Meh
Case Study

Meet Cynthia, one of our Climate Champions!