Cegin Gymunedol

veg basket

Cegin Gymunedol

Ymunwch â ni am amrywiaeth o sesiynau coginio, gan rannu sgiliau coginio o’r cam cychwyn, gwneud i gynhwysion ymestyn ymhellach a defnyddio cynnyrch
ffres, tymhorol.

 

Croeso i grwpiau cymunedol ac unigolion.

 

Ffoniwch Lucy 07792 512764 neu
ebost lucy@footholdcymru.org.uk