Cyfnewidfa Dillad a Gwisg Ysgol

Cyfnewidfa Dillad a Gwisg Ysgol

Mae’n Cyfnewidfa Dillad A Gwisg Ysgol yn tynnu’r pwysau ariannol oddi ar deuluoedd wrth iddyn nhw wisgo’u plant sy’n tyfu’n gyflym, gan hefyd ddarparu ffordd mwy amgylcheddol gynaliadwy o ddefnyddio dillad plant.

 

Bob dydd Iau
2yp - 4yp

 

Bob dydd Gwener
9.30yb - 12yp

 

Ffoniwch Grainne  07961 877036 neu ebost grainne@footholdcymru.org.uk

Adborth

Dyfyniadau ac adborth gan bobl sydd wedi defnyddio'r gwasanaeth hwn.

"

Llynedd, ni allwn fforddio esgidiau a chotiau newydd i fy meibion. Roeddwn i'n teimlo mor gywilyddus, mor ddiwerth. Daeth Foothold i'r afael â'r sefyllfa heb unrhyw dramgwydd, a llwyddon nhw i gynnig llawer mwy nag oeddwn i'n meddwl o bosib.

Beneficiary

Cyfnewidfa Dillad a Gwisg Ysgol

"

Rydym yn gadael dillad plant defnyddiedig mewn cyflwr da yng nghyfnewid Dillad a Gwisgoedd Foothold, gan wybod y bydd teuluoedd eraill yn gallu elwa ohonynt, ac na fyddant yn cael eu hanfon i safle tirlenwi. Da iawn am arbed arian a'r amgylchedd.

Beneficiary

Cyfnewidfa Dillad a Gwisg Ysgol