Oergell Gymunedol

Oergell Gymunedol

Oergell Gymunedol

Mae’r oergell gymunedol yn cynnwys bwyd dros ben sy’n ffres ac o ansawdd da gan gyflenwyr a siopau lleol fyddai’n cael ei daflu fel arall. Ac mae’n rhad ac am ddim.

 

Dydd Llun - Dydd Mercher
10yb - 4yp

 

Ffoniwch Lucy 07792 512764 neu ebost Lucy@footholdcymru.org.uk